pendik escort,maltepe escort,
http://www.epicescort.com,
maltepe escort,istanbul escort,ataköy escort,escort ankara,
2017-02-16 會員紀律處分聲明及通告 | Hongkongdeaf

您在這裡

2017-02-16 會員紀律處分聲明及通告

 
 
聾協會長劉麗芳,顧問區士棠及諮詢委員會主席麥海華,副主席陳錦元、黃文泰及在職員梁雁萍及手語翻譯黎敏聰列席下召開了緊急會議,商討有關近日解僱行政總監及彩虹中心遭受騷擾及職員被毆事件。經討論後作如下聲明及決定:
 
 
1. 會長表示在不願意及受脅迫下簽署1月24日解僱行政總監一信,現經澄清並非其意願,並宣布有關信件無效。行政總監吳應勇的職位如常;
2. 會議對所謂「特別顧問」張錦權所發給香港電台的信件宣佈無效,因為本會並無通過有關人士的任命,而且其咭片亦並非本會制作,本會不予承認;
3. 本會有正常聘用員工程序,未經委員會決定,任何人士不能擅自上工,及使用中心電腦及器材。本會不承認陳鳳儀的任何聘任;
4. 本會對有會員今日在中心搗亂,無故毆打職員的事件,表示極度遺憾並譴責有關人士使用暴力,本會亦已報警處理。會上決定立即終止滋擾人士張錦權及杜娟娟的會藉,即時生效,並禁止其進入中心。
 
 
特此作出嚴正聲明,以正會員及公眾人士的視聽。如有查詢,請電聾協彩虹中心56226919梁雁萍。
 
日期:2017年2月16日
 
 
kadıköy escort pendik escort maltepe escort bostancı escort canlı bahis oyna pendik escort kurtköy escort pendik escort ümraniye escort kurtköy escort kartal escort pendik escort kurtköy escort porno film izle escort escort ankara pendik escort ankara escort Ataşehir escort eskişehir escort ankara escort bayan Kocaeli Escort sex izle ankara escort ankara escort ataköy escort